Služby

Spracujeme za Vás účtovníctvo, mzdy a daňové priznania - komplexné spracovávanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, vrátane vypracovávania účtovných závierok a daňových priznaní.

Všetky uvedené služby sú vykonávané prostredníctvom ekonomického a účtovného software, doručovanie dokladov je možné osobne, kurierom alebo prostredníctvom emailu.

Komunikácia s príslušnými štátnymi úradmi je po poverení zabezpečovaná elektronicky, čo značne ušetrí Váš čas a peniaze.

Každý účtovný doklad prechádza internou účtovnou a daňovou kontrolou.


Naše služby sú pre Vás bez rizika ... aj v našom povolaní platí, že "kto nič nerobí nič nepokazí" ....  máme uzavretú poistnú zmluvu zo zodpovednosti na výkon činnosti.