O nás

Spracovaniu účtovníctva a miezd sa venujem od roku 1993 najskôr ako zamestnanec a od roku 1996 aj ako SZČO na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Mojou prioritou je Vaša spokojnosť. Svojim klientom poskytujem plnohodnotný servis, priebežné spracovávanie účtovnej agendy, zostavenie účtovnej závierky v súlade s legislatívnymi požiadavkami a potrebami klienta.

Prečo si máte vybrať práve mňa?

  • odbornosť - zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb je prax vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností (aj so zahraničnou majetkovou účasťou) a prehľad v neustále sa meniacich daňových, sociálnych, zdravotných, mzdových zákonoch
  • profesionalita a spoľahlivosť - Vaše účtovníctvo spracujem včas, kvalitne a správne, v súlade s platnými zákonmi
  • individuálny prístup - prispôsobim sa špecifickým požiadavkam klienta, v rámci poskytovania účtovných služieb ponúkam aj pridanú hodnotu v podobe konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní miezd a personalistiky
  • flexibilita - účtovanie vo viacerých účtovných systémoch (ALFA plus, OMEGA, FIBU, Humanet, možnosť pracovať aj v iných systémoch podľa požiadavky klienta)
  • diskrétnosť - zachovávam mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré som sa dozvedela v súvisiacich s vykonávaním mojich prác u klienta
  • spracovanie účtovníctva bez starostí - v dohodnutom mesačnom termíne mi dodáte účtovné doklady, spracujem ich, v prípade dohody ostávajú uložené u mňa. Účtovníctvo odovzdám mojim klientom po skončení roka prehľadne v "papierovej forme" (prípadne na požiadanie v elektronickej forme), kde sú zachytené všetky účtovné prípady počas účtovného obdobia vrátane inventarizácie účtov a koncoročných zostáv. Takýto materiál je pre klienta plne postačujúci pre príprad daňovej kontroly a daňový úrad môžete s ním navštíviť  "hoci aj hneď cestou od nás". V priebehu účtovného obdobia - po spracovaní mesačných/kvartálnych dokladov -  každý klient dostane písomnú informáciu s upozornením na prípadné chyby.    

Som členom vzdelávacej organizácie "CUS - Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o."


 

Neváhajte ma  kontaktovať, teším sa na spoluprácu práve s Vami.