Cenník

Ceny uvedené v cenníku majú predovšetkým informačný charakter. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činnosti, medzinárodných obchodov, veľkosti firmy, množstva a pripravenosti dokladov a so zreteľom na individuálne požiadavky klienta je náročnosť účtovníctva rôzna, od čoho sa odvíja cena za služby. Finálne ceny sa určujú až po konzultácii s klientom a výberom vhodného modelu spolupráce.

 

 

Cenník_jednoduché účtovníctvo.pdf

Cenník_podvojné účtovníctvo.pdf

Cenník mzdy.pdf