Mzdy a personalistika

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy pre zamestnávateľov zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, zamestnancov na základe dohôd - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov.

  • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní
  • komplexné spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy
  • spracovanie a odoslanie výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
  •  spracovanie a odoslanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
  • spracovanie príkazov na úhradu miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
  • výstupy pri ukončení pracovného pomeru, vystavenie rôznych potvrdení pre zamestnancov
  • štatistické výkazy