Jednoduché účtovníctvo

 Rozsah služieb v rámci jednoduchého účtovníctva:

 • komplexná agenda a spracovanie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov
 • vedenie peňažného denníka (evidencia účtovných prípadov, účtovanie bankových výpisov, príjmových a výdavkových dokladov, interných dokladov)
 • evidencia pohľadávok a záväzkov (po dohode vystavovanie faktúr pre odberateľa za Vás)
 • evidencia krátkodobého majetku
 • evidencia dlhodobého majetku
 • vedenie knihy cenín
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • spracovanie výkazov DPH, súhrnný výkaz, Intrastat
 • spracovanie daňového priznania dane z motorových vozidiel
 • spracovanie výkazov pre štatistický úrad SR
 • vyhotovenie daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb a príslušných výkazov
 • mesačný reporting o výsledkoch hospodárenia
 • sledovanie výšky príjmu vo vzťahu k DPH a povinnosti registrácie
 • pomoc pri riešení konkrétnych problémov, účtovné poradenstvo a konzultácie