Daňové priznania

Daňové priznania:

 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb
 • daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu FO, PO
 • výpočet daňovej povinosti
 • výpočet poistného pre zdravotné a sociálne poistenie SZČO


 

Daň z pridanej hodnoty:

 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 • súhrnný výkaz pre DPH


 

Daň z motorových vozidiel:

 • plnenie oznamovacích poviností
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel


 

Daň zo závislej činnosti:

 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov
 • výpracovanie daňového priznania fyzickej osoby
 • vypracovanie a zasielanie mesačných a ročných výkazov pre daňový úrad