Zdravotné odvody z dividend od 1.1.2017

09.02.2017 12:09

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1.1.2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je "príjmom zo závislej činnosti", teda príjmom "zamestnanca" a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj poistné.

Poistné sa tiež platí z nezdaňovaných dividend vzniknutých a vyplatených za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2016. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 ako nezdaňovaných príjmov sa poistné nevypočítava a neplatí.

—————

Späť