Zdanenie dividend

11.01.2017 12:50

Vláda SR schválila daň z dividend vo výške 7%. Daň z dividend sa uplatní po prvý krát na dividendy vyplatené za rok 2017 (v roku 2018). Nová daň sa vzťahuje len na dividendy vyplácané

a) fyzickým (súkromným) osobám

b) právnickým osobám so sídlom v daňovom raji. 

Na spoločníkov - právnické osoby (mimo písm. b) vyššie) sa daň z dividend vzťahovať nebude.

—————

Späť