Platení daní

01.12.2012 11:35

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu (skladba VS a SŠ)

Každému daňovému subjektu bude pridelené jeho vlastné číslo účtu - tzv. základné číslo účtu.

Čísla účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá:

- z predčíslia označujúceho druh dane,

- zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a

- z identifikačného kódu Štátnej pokladnice

Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici pre platenie daní

 • 500240  -  Daň z pridanej hodnoty
 • 500398  -  Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb
 • 500216  -  Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR
 • 500208  -  Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu
 • 500259  -  Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • 500224  -  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku
 • 500232  -  Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí
 • 500267  -  Daň z príjmu vyberaná zrážkou
 • 501075  -  Osobitný odvod finančných inštitúcií
 • 500689  -  Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel
 • 500363  -  Daň z emisných kvót
 • 500320  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica
 • 500275  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS
 • 500339  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice
 • 500304  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra
 • 500347  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov
 • 500291  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín
 • 500283  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava
 • 500312  -  Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina
   

  Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice


   


   

  Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice


   


—————

Späť