Odvody SZČO od 1.1.2014

22.12.2013 14:09
 

 

Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť.

Poistné na sociálne poistenie

2013

2014

Minimálny VZ pre poistné SP

393,00 €

402,50 €

Minimálny odvod

130,27 €

133,42 €

Maximálny VZ pre poistné SP

3 930,00 €

4 025,00 €

Maximálny odvod

1 302,79 €

1 334,28 €

 

Nový výšku odvodov musí každá SZČO zaplatiť za január 2014 najneskôr do 10.2.2014 (povinnosť sa presúva na pondelok, nakoľko 8.2.2014 je sobota).

Poistné na zdravotné poistenie

2013

2014

Minimálny odvod

55,02 €

56,35 €

Maximálny odvod

550,20 €

563,50 €

 

Zdravotné preddavky na rok 2014 určí poisťovňa z podielu pomernej časti základu dane z príjmov za rok 2012 zníženého o zaplatené sociálne a zdravotné poistenie a koeficientu 1,6. Po starom sa základ dane z príjmov delil koeficientom 1,9 a počtom mesiacov podnikania.

—————

Späť