Nelegálne zamestnávanie.

10.10.2013 15:12
 

 

Novela Zákona o inšpekcii práce priniesla vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie s účinnosťou od 1. novembra 2013.

Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Teraz môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne zamestnaných ľudí dostať pokutu od dvetisíc do 200-tisíc eur.

Súčasne sa zvyšuje dolná aj horná hranica poriadkovej pokuty za nesplnenie si zákonných povinností, a to z terajších 65 až 650 eur na 100 až 1 000 eur

—————

Späť