Certifikáty

Som držiteľkou nasledovných certifikátov akreditovaných MŠ SR o ďalšom vzdelávaní s celoštátnou platnosťou: