Archív článkov

15.01.2014 14:22

Daň z MV za rok 2013

 Daň z motorových vozidiel za rok 2013 treba zaplatiť do 31.1.2014 Daň z MV.pdf (337,3 kB)  

—————

15.01.2014 10:17

Povinná informácia na faktúre vystavenej do zahraničia od 1.1.2014

Platitelia DPH a osoby registrované podľa §7 a §7apodľa zákona o dani z pridanej hodnoty musia okrem povinných náležitostí, ktoréplatia aj pre faktúry vystavené v tuzemsku, pridať odkaz o prenose daňovejpovinnosti ohľadom dani z pridanej hodnoty.Faktúra pri dodaní služby do iného členského...

—————

03.01.2014 15:32

Kontrolný výkaz DPH

    Novelou zákona o DPH bola zavedená povinnosť pre všetkých platiteľov DPH predkladať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie  - mesačné/štvrťročné. Kontrolný výkaz sa podáva v ten isty deň, ako daňové priznanie, najneskôr však do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia....

—————

28.12.2013 10:09

Zmeny, ktoré čakajú živnostníkov od 1.1.2014

    Živnostníkov čakajú viaceré zmeny od budúceho roka. Zvyšuje sa vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné odvody, paušálne výdavky budú limitované a zmeny nastávajú aj pri platení dobrovoľného poistenia Sociálnej poisťovni. Zmeny, ktoré čakajú živnostníkov od 1....

—————

22.12.2013 14:09

Odvody SZČO od 1.1.2014

    Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné...

—————

21.12.2013 17:44

Nové povinnosti pri používaní registračných pokladní od 1.1.2014

    Od januára 2014 platia nové pravidlá pri používaní registračných pokladníc. Jednou z noviniek je povinnosť mať na predajnom mieste “vzorový bloček”, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku musia byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho...

—————

10.10.2013 15:12

Nelegálne zamestnávanie.

    Novela Zákona o inšpekcii práce priniesla vyššie pokuty za nelegálne zamestnávanie s účinnosťou od 1. novembra 2013. Pokuta za nelegálne zamestnávanie dvoch a viacerých osôb súčasne bude predstavovať najmenej 5 000 eur. Teraz môže zamestnávateľ bez ohľadu na počet nelegálne...

—————

15.07.2013 11:03

Ochrana osobných údajov. Povinnosti podnikateľov od 1.7.2013

    Novela Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 prináša viaceré povinností pre podnikateľov.  Zákon nadobudol účinnosť od 1.7.2013, avšak na zosúladenie povinností sú stanovené prechodné obdobia. do 31.12.2013 1. prevádzkovateľ (podnikateľ, ktorý pracuje s osobnými údajmi...

—————

29.06.2013 12:14

Dividendy a odvody do zdravotnej poisťovne 2012 a 2013.

    Poistenci, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy, majú povinnosť oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni na zvláštnom tlačive v termíne do 31.05.2013. Odvod do zdravotnej poisťovne z dividend sa týka len ziskov za zdaňovacie obdobie 2011 a neskôr. Výška odvodu z...

—————

18.06.2013 14:23

Preúčtovanie platby

 Čo sa stane, ked daňový subjekt zaplatí na nesprávny účet. Metodický pokyn a výklad daňového úradu: Informacia_k_preuctovaniu_platby.pdf (141,4 kB)  

—————