Archív článkov

09.02.2017 12:09

Zdravotné odvody z dividend od 1.1.2017

Osoby s majetkovou účasťou platia od 1.1.2017 daň z dividend, no neplatia poistné. Ak sa podiel na zisku vyplatí zamestnancovi bez majetkovej účasti, takýto príjem je "príjmom zo závislej činnosti", teda príjmom "zamestnanca" a obchodná spoločnosť alebo družstvo z takéhoto príjmu zaplatí aj...

—————

11.01.2017 12:50

Zdanenie dividend

Vláda SR schválila daň z dividend vo výške 7%. Daň z dividend sa uplatní po prvý krát na dividendy vyplatené za rok 2017 (v roku 2018). Nová daň sa vzťahuje len na dividendy vyplácané a) fyzickým (súkromným) osobám b) právnickým osobám so sídlom v daňovom raji.  Na spoločníkov - právnické...

—————

01.04.2015 10:46

Používanie ERP od 1.4.2015

ERP od 1.4.2015.pdfPre úplnosť prikladám zoznam kódov klasifikácie produkcie s podrobnejším členením na podskupinystatisticka-klasifikacia-produktov-podla-cinnosti-verzia-2008.pdf

—————

17.06.2014 10:08

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo môže byť uzatvorená vo viacerých podobách a teda aj právnych úpravách:·   zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka·   zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka·   zmluva o dielo podľa autorského zákonaVo všetkých spomenutých predpisov ide o...

—————

05.06.2014 13:49

Register účtovných závierok

Od 1.1.2014 bude každá účtovná jednotka povinná elektronickou formou zaslať účtovnú závierku do centrálneho registra účtovných závierok. To znamená, že účtovná závierka za rok 2013 sa bude predkladať už len jednému subjektu. Po odoslaní účtovnej závierky docentrálneho registra musí register doručiť...

—————

10.05.2014 10:01

Reklama

  Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu?  V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť? Nie vždy je možné...

—————

17.04.2014 14:24

Použivanie automobilu v r. 2014

Používanie automobilu v podnikaní rieši skoro každý podnikateľ. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s jeho používaním v podnikaní závisí od skutočnosti, či je súčasťou obchodného majetku alebo podnikateľ používa svoje vlastné motorové vozidlo.Oznamovaciu povinnosť na...

—————

15.04.2014 12:22

Živnosť versus s.r.o.

Mnohí živnostníci začali po zvýšení odvodov v tomto roku rozmýšľať nad tým, či by sa im viac neoplatilo založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným. Najväčšou výhodou je, žefirma zaplatí zo svojho zisku len daň, ale už nie odvody.To, aké dane a odvody zaplatí spoločník firmy, závisí od toho,...

—————

11.03.2014 11:41

Daňová strata od r. 2014

Čo už neplatí. Do konca roku 2013 sa straty umorovali sedem rokov a výšku odpočtu si určoval sám podnikateľ. To mu umožňovalo variabilne narábať so stratou, a tak si znižovať daňový základ a daň podľa toho, ako sa mu v podnikaní darilo. Mohol ju odpočítať jednorazovo za viac...

—————

21.01.2014 13:07

Odklad daň.priznania za r.2013

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 uplynie po troch kalendárnych mesiacoch po skončení zdaňovacieho obdobia.  Posunúť lehotu na podanie daňového priznania  SA OPLATÍv týchto finančných prípadoch: budete mať (vysokú) daňovú povinnosť a v roku 2013 ste...

—————