Obsah webovej stránky www.uctovnictvo-ekon.sk podlieha ochrane autorských práv. Bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja si vyhradzujeme publikovanie alebo kopírovanie celého alebo aj časti tohto webu bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Návštevník tejto webovej stránky potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami jej použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem ktoré sa môžu vzťahovať na túto webovú stránku.

Zverejnením článkov uvedených v "infoservise" prezentujeme svoj odborný názor. Zároveň však ponechávame na čitateľa, aby si na nastolenú tému utvoril svoj vlastný názor. Preto zverejnením týchto článkov nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že sa čitateľ riadil našim odborným názorom.

Zároveň si považujeme za potrebné zdôrazniť, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých webov, ktorých odkazy sú uvedené na webovej stránke www.uctovnictvo-ekon.skAktuality

17.06.2013 14:27

Napíšte nám!

    Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú cennými podnetmi k neustálemu zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je najlepšou odmenou našej práce.

—————